14 grudnia br. w Suwalskim Ośrodku Kultury odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Suwałk i okolic dotyczące projektu budowy ITPO dla Suwałk. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze wniosku z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/zaproszenie,2584529